Hvad

• Building a better business •

ELKAN Consulting leverer ydelser til private og offentlige virksomheder inden for interne processer og ledelse.

Vi leverer primært til virksomheder med høj specialfaglig ekspertise som læger, advokater, revisorer, it-virksomheder, arkitekter og ingeniører.

Vi leverer primært vores ydelser til virksomheder med under 300 ansatte.

Vi er specialister i ledelse og interneprocesser, fx mødeledelse, workflow, kompetenceafklaring, udvikling af organisationer og projektledelse.

Vi er aldrig kun udførende, men også rådgivende.

Your trusted advisor • See Think Change

Cases

Case 1 – VCA-metode til uddannelse i salg og service viste en klart bedre EPSI-score.

Case 2 – Kompetenceafklaring og adfærdstest resulterede i en omrokering af en medarbejder, der var tæt på dyr fyring.

Case 3 – design af workflow- og GAP-analyse af kompetencer og afklaring af kompetencer og opgaver gav effektiv, målrettet brug af kursuskroner, besparelse på kursuskroner til intern oplæring samt øget arbejdspladser og synlighed af kompetencer, hvilket gav hurtige opgaveløsning i hverdagen.

Vores områder

See • Think • Change

Konsulenter og freelancere

Er du selvstændig konsulent eller freelancer, så kan du få hjælp til kurser, karriere og egen udvikling. Det sikrer vi gennem anerkendte assessments fra bl.a. CEB Global og professionelle erhvervspsykologer.

Vi tilbyder karriereforløb og test til at afklare kompetencer og benchmark. Vi kan teste dig inden for adfærd og konkrete evner som programmering, projektledelse, kognitive evner m.m.

Kurser udbydes gennem dit bureau. Derfor skal du kontakte dem for at deltage i vores roste kurser.

Karriereplaner og karriererådgivning kan du bestille direkte hos os

Udviklingsplan
3890,- (ekskl. moms)
Online test af 30 min.s varighed • Development Action Plan Report • OPQ Profile (viser dine kompetencer) • Ca. 1,5 times assessment (samtale med konsulent) • Verifikation af test • Kompetencekompas • Udviklingsplan •
Karriereplan
11.380,- (ekskl. moms)
Online test af 30 min.s varighed o Development Action Plan Report o OPQ Profile o Ca. 1,5 times assessment (samtale med konsulent) o Verifikation af test o Kompetencekompas o Opfølgende test på baggrund af samtale o Inductive Reasoning o Verbal Reasoning o Numerical Reasoning o Udviklere testes med (ca. 30 min samlet, men kan variere) o Inductive Reasoning o Fagspecifiktest inden for Information Techno-logy + 1,5 timers karriereplan (2. Samtale med konsulenten) o Kompetencekompas, revideret o CV-plotting o Coaching o Handlingsplan + 1 timers opfølgende samtale og erhvervscoaching
Ledere

Vi giver sparring, rådgivning og træning til ledere. Kombineret med adgang til udvalgt online materiale og brug af jeres egne cases, får I det bedste udbytte.

Vi tilbyder også foredrag og oplæg om ledelse og organisationer.

Rådgivningsforløb for ledere
15.000,- (ekskl. moms)
Et forløb hvor 2-5 ledere deltagere fra virksomheden. 4 mødegange af 2-3 timer. Før hver gang sender hver leder et oplæg med status og problemstillinger. Rådgiveren forbereder sig på emnerne, der tages op i gruppen. Forløbet suppleres med online materiale.
HR Assist

Vi tilbyder at støtte eller udføre jeres HR-opgaver.

  • 2+ ansatte – her har lederne oftest blot brug for støtte til rekruttering, udvikling, konflikter og indsigt i egne, gode arbejdsvaner.
  • Ca. 10+ ansatte – behov for administration, processer m.m. tegner sig.
  • Ca. 20+ ansatte – ledelsen mister overblikket, HR-processer skal være på plads. Oftest en PA eller sekretær, der laver alt. Test af metoder og tilgange til ledelse og HR skal være afklaret her.
  • Ca. 40+ ansatte – virksomheden er vokset så stor er der er skabt afdelinger. Ledelsen oplever et radikalt skift. Onboarding, rekruttering, udviklingsplaner, MUS m.m. skal være på plads.
  • Ca. 80+ ansatte – Virksomheden får flere ledelseslag. En HR-medarbejder bliver ansat. Der skal være styr på processer eller drukner medarbejderen i administration og almindelig skemalægning, løn, konflikter, opsigelser og rekruttering. Det skal der være styr på for at virksomheden kan vokse yderligere.

Vi tilbyder rådgivning som fast HR-partner eller outsourcing af HR-opgaver.

Vi træner og overleverer til organisationen, så det løbende bliver faste processer og en del af driften.