Hvad

Building a better business

Jeres dyreste eje er jeres medarbejdere. Hvis jeres IT bryder sammen eller skal opgraderes, så ringer I til et IT-firma. Hvis jeres organisation skal styrkes, ændres eller bryder sammen, så ringer I til os.

ELKAN Consulting leverer ydelser til private og offentlige virksomheder inden for interne processer og ledelse.

Vi er forrest
Vi skaber morgendagens organisationer
Vi sikrer målbare resultater
Vi udfordrer dagsordnen, mål og problemer
Vi skaber muligheder for handling

ELKAN Consulting
Your trusted advisor • Driven by passion

Tryk på speederen

Tænkt nyt. Det gør vi hver dag. Fx med vores testede forløb for MUS, som har vist dets succes.

Case 1 – VCA-metode til uddannelse i salg og service viste en klart bedre EPSI-score for et forskringsselskabs kundeservice.

Case 2 – Kompetenceafklaring og adfærdstest resulterede i en omrokering af en medarbejder, der var tæt på dyr fyring.

Case 3 – designer af interne kurser efter workflow- og GAP-analyse til HR-regnskab. Effektiv, målrettet brug af kursuskroner – billigere og med dokumenterbar effekt.

Connect Care

aoc7tslb1o8-lauren-mancke

Fast HR Service

Rekruttering
MUS
Lønrevision
Overenskomster
Onboarding
Opsigelser
Jura
m.m.

Connect Care er rettet mod små- og mellemstore virksomheder, der ønsker at få styr på HR og interne processer inden det er for sent og koster opsigelser, dyre fyringer, manglende incitamentstrukturer, dårlig ledelse osv.

Få et fast abonnement på HR og de services, som I har behov for.
I aftaler løbende ydelser og behov efterhånden som jeres organisation vokser.
Vi får et godt kendskab til jeres virksomhed, behov og proces, som gør det nemmere løbende at hjælpe og rådgive jer på interne processer og vækst.

Vores kunder