Ydelser

• A better different •

1. Rådgivning

2. Drift

3. Undervisning

Vi rådgiver virksomheder til at kunne nå deres mål og komme bedre igennem forandringer. Vi analyserer og udfører efter formen • See Think Change

Vi støtter jeres drift inden for HR, projektledelse og ledelse.

Vi underviser og uddanner ledere, HR, konsulenter og projektledere

48 %
af alle ansatte holder op på grund af ``dårlig ledelse``
Ydelseskatalog

Opdateret maj 2018

Nedenstående er priser på standardydelser eksklusive moms.

Alle opgaver udføres af erfarne, trænede og certificerede konsulenter eller erhvervspsykologer, hvor det er nødvendigt.

Kontakt os hvis du ønsker et tilbud, som du ikke kan se af nedenstående.

Emne

Beskrivelse

Priser

Adfærdsprofil + feedback

Everything DiSC Workplace, Sales, Management. Workplace er den mest anvendte og bredeste. Giver en klar adfærdsprofil, der er adaptivt testet. Profil, verifikation ved interview samt overlevering.

3.500,-

Kun adfærdsprofil

Everything DiSC –  Workplaceprofil. Kun udtræk af profil ekskl. administration og tilbagemelding på profilen.

675,-

Supplementrapporter

Everything DiSC  – Rapporter til interviewer eller teamprofiler med Everything DiSC. Fx Sammenligningsrapport mellem to profiler.

0,-

Lederprofiler

Everything DiSC  / SHL – 360°  graders målinger af ledere kan udføres med Everything DiSC 363 for Leaders eller Actee Leadership. Omfattende rapport der måler lederen på sine ledelsesevner og adfærd, ca. 2 timers feedbacksession og handlingsplan. Inkl. opfølgning efter 1-2 mdr.

6.500,-

Kompetencetest

SHL – Talent Measurement – Test af kompetencer ud fra SHL’s ”Great 8”, verifikation af test ved interview samt overlevering af testresultater evt. handlingsplan for udvikling. Kan med fordel bruges rekruttering, lederafklaring og udviklingssamtaler.

Prisen dækker: Test samt feedback og overlevering

3.800,-

Kognitiv test

Kognitiv evnetest fra SHL til test af induktive evner.

Prisen dækker: Test samt feedback til respondent og overlevering.

2.400,-

Karriereplanlægning 

Outplacement eller bare gået i stå og mangler retning – Forløbet dækker samtaler, assessment med kompetence- og adfærdstest evt. kognitiv test, verifikation af test ved samtale. Herefter brug af vores kompetencekompas m.m. Ved outplacement gennemgår vi jobansøgning, opslag og træning i jobsøgning og jobsamtaler. Vi kigger ikke på titler eller cv, men først og fremmest på motivation, evner, kompetencer og rammer. Vores forløb er testet og evalueret og har en høj succesrate.

Vi tilbyder mulighed for at deltage i vores karrierenetværk i 3 måneder herefter til 400,- / md. (kan afmeldes med 1 måneds varsel)

15.000,-

Konflikthåndtering og -mægling

Konflikter kan løses og behøver ikke ende med fyringer – Mægling begynder med 1-2 samtaler med hver part enten fysisk eller over telefonen. Dernæst 2-3 sessioner hvor parterne mødes og konsulenten styrer samtalen. Konflikter kan løses mellem individer eller i grupper / afdelinger. Et forløb afsluttes med et møde, hvor der aftales en handlingsplan samt opfølgning 1-2 mdr. efter.

Prisen dækker: indledende forløb, mægling / mediering, opfølgning, interview af alle involverede parter, handlingsplan og opfølgning.

20.000,-

Stressforløb

Udføres af Aut. Psykolog eller . Dækker op til 10 timers samtaler inklusive 1 times indledende afklaring (visitation). Forløbet får den ansatte tilbage i arbejde samt afklaring om, hvordan stress er opstået, så det kan stoppes i fremtiden. Afrapportering til arbejdspladsen og plan sammen med den ansatte.

15.000,-

Rekrutteringsforløb

Hjælp til rekruttering af medarbejder dækker:

Afdækning af stillingsbeskrivelse med kompetenceværktøjer, gennemgang af stillings­beskrivelse, søgning i databaser, opslag på udvalgte portaler, gennemgang af ansøgning og valg ved stillingsopslag, samtaler med kandidaten og deltagelse ved jobsamtaler. 10 Everything DiSC personlighedstest eller 20 OPQr kompetencetest er inkluderet i prisen.

Der er 3 mdr.s garanti, som følger prøveperioden. Vi tilbyder 1 “tjek-ind” hos virksomhed og / eller kandidaten i forbindelse med onboarding inden for de første 3 mdr.

55.000,-

Rekrutteringsassistance

Assistance til rekruttering af medarbejder dækker:

Afdækning af stillingsbeskrivelse med kompetenceværktøjer, gennemgang af stillings­beskrivelse, hjælp til gennemgang af ansøgninger og valg af kandidater til samtale. Kompetencetest er inkluderet i prisen for 5 kandidater (SHL’s OPQ32r til afdækning af kompetencer). Alternativt 3 Everything DiSC-profiler.

Vi tilbyder 1 “tjek-ind” hos virksomhed og / eller kandidaten i forbindelse med onboarding.

11.000,-

250,- pr ekstra profil ud over 5.

Coaching eller ledersparring

Coaching har til mål at skabe refleksion, nye vinkler, afdække nye muligheder, skabe bevidsthed og retning. Coaching gennemføres ud fra løsningsfokuseret coaching – også kaldet ”brief coaching” fordi det er en metode, der skaber korte og hurtige forløb.

Coaching udføres af uddannet coach inden for IACF’s standard.

850,- pr. time

Teamudvikling ledere eller medarbejdere

4 gange samtaler af ca. 2 timer af 2-6 deltagere. Deltagerne sender 2-3 linjer med status og evt. konkrete emner. Sessionen balancerer sparring, rådgivning, undervisning og coaching.

Prisen dækker team test af teamets performance.

15.000,-

HR-medarbejder

Konsulent på faste hele dage i en periode til fx at lette arbejdspres på HR, udvikling af organisationen, større organisationsprojekter, assistance til workshops m.m.

Vi finder en konsulent, der matcher jeres behov for kompetencer, som kan udføre de ønskede opgaver.

3.000,- pr. dag

800,- pr time

(konsulent)

450,- pr. time

(administration)

Workshop Strategi, vision eller teambuilding – vi faciliterer jeres workshop og aftaler hvilket udbytte vi sigter efter. Vi har et møde inden, hvor vi gennemgår mål, succeskriterier, praktiske forhold, antal deltagere, output og overlevering. Vi planlægger workshoppen og sender drejebog til godkendelse. Vi leverer materialer, handouts m.m. Vi har et tillæg på lokaler og forplejning på 700,- pr. deltager pr. dag. 17.000,- pr. dag

Kontakt os

T. +45 23 96 10 30

*

*