Stress og forløb til stress

Stress og stressforløb Det sker i stigende omfang at medarbejdere oplever så store mængder af stress at det ikke længere evner at arbejde. Ofte er udfaldet en lægeerklæring og sygemelding.

Share

Vi kan med glæde sige at vi har sammensat to pakker for freelancekonsulenter, der afklare ens karriereforløb, kompetencer og giver en udviklingsplan. Selvom man er selvstændig, så har man fortsat

Share