Uddannelse for ledere

Læger / Tandlæger / Advokater / Revisorer / Ingeniører / Fagspecialister

Kurser

Ledere bør løbende træne og uddanne sig for at forblive gode ledere. Det gør vi ved at udvikle tilpassede lederkurser.

Uddannelse

Uddannelse af ledere er længere forløb, hvor lederne indgår i et netværk, der løbende mødes fysisk eller online. Uddannelse har fokus på viden, erfaring og adfærd som leder. I uddannelsesforløb indgår test af lederens kompetencer samt en assessment og verifikation af testen.

Rådgivning

Forløb med rådgivning tager udgangspunkt i konkrete emner, hvor lederen ønsker rådgivning til at træffe kvalificerede valg.

Coaching

Coaching er for ledere, der ønsker at sætte fokus på egne evner og kompetencer, som kan være ubevidste eller uprøvede.

Mediation og konfliktmægling

Fyr aldrig en medarbejder. Det er dyrt og tidskrævende og påvirker organisationen. Man kan lære og styrkes af at løse konflikter, og det hjælper vi med. Vores konsulenter er uddannede konfliktmæglere og hjælper til at genskabe dialog og finde vejen til en løsning. Vi underviser også i hvorfor og hvordan konflikter opstår samt holder særlige kurser for ledere i konflikthåndtering.

Test

Vi tilbyder både Actee Leadership, OPQr / SHL Talent Measurement og Everything DiSC Leadership Profile til at teste dig som leder. Det giver et 360 ° billede af dig som leder og din adfærd. En test følges altid op med en verifikation ved samtale og en opfølgende plan. Vores testere er certificerede i brug af de testværktøjer, som vi benytter.