Vision

 • Vi vil udfordre måden organisationer lærer nyt og udvikler sig.
 • Vi vil være med til at uddanne og skabe de bedste ledere i verden.
 • Vi vil gøre bløde værdier målbare og strategiske.
 • Vi brænder for det vi laver uden at brænde op eller ud.
 • Vil vil sikre de bedste løsninger og ydelser til vores kunder, også hvis vi skal give slip på dem.

Udvikling sker bedst på arbejdspladsen. Derfor er det vores mål at kunne tilbyde så fleksibel og effektiv en træning og uddannelse som muligt. Det gør vi bl.a. gennem online uddannelse og udvikling i teams, hvor ledere møder andre ledere eller ansatte uddanner sig efter vores afprøvede metoder.

Vi har vist at udvikling af ledere, læring og kompetenceafklaring kan nytænkes og give en langt større effekt.

Resultater

 • Bedre brug af kursuskroner.
 • Bedre udvikling af organisationen.
 • Bedre læring og tilegnelse af ny viden.
 • Større tilfredshed med ledelsen.
 • Øget måling af arbejdsglæde.
 • Kortere tid forbrugt til forberedelse og afvikling af udviklingssamtaler (MUS).
 • Bedre onboarding og outplacement.
 • Færre konflikter på arbejdspladsen.
 • Bedre måling af kundeservice og salg.
48 % af alle ansatte siger op pga. dårlig ledelse
48%
42 % af unge ansatte har allerede besluttet kun at blive maks. 2 år i samme job
42%

Effektive kurser

Kun 20 % af det der sker på et kursus, gør at den nye viden bliver brugt efter kurset. Derfor har vores uddannelsespakker større fokus på hvad der sker før og efter kurset. Vores online træning sammen med korte intensive forløb i små teams giver et stort udbytte.

Forberedelse før kursus
40%
Udbytte under kursus
20%
Udbytte efter kursus
40%