Stress og forløb til stress

Stress og stressforløb Det sker i stigende omfang at medarbejdere oplever så store mængder af stress at det ikke længere evner at arbejde. Ofte er udfaldet en lægeerklæring og sygemelding.

Share